FANDOM


W7

Pacyfikacje śląskich kopalni rozpoczęto 15 grudnia od przeprowadzenia akcji zbrojnej w „Manifeście Lipcowym”. Górnicy w tej kopalni na wieść o wydarzeniach w kraju stwierdzili „(...) „Manifest Lipcowy” się nie podda”[1] a następnie rozpoczęli budowanie barykad z górniczych lutni[2] i wagoników na bramach wejściowych (jedną z nich zostawiono niezabezpieczoną, aby każdy, kto chciał, mógł opuścić teren zakładu). Teren został zablokowany przez oddziały wojska i milicji ok. godziny 11.00. Dowodzący akcją - płk Kazimierz Wilczyński - rozkazał wezwać górników do zaprzestania strajku i dobrowolnego opuszczenia zakładu, w odpowiedzi usłyszał hymn narodowy. Do działań pierwsze skierowane zostały czołgi, które forsowały barykady na głównej bramie, w tym czasie robotnicy byli ostrzeliwani z zewnątrz środkami chemicznymi i oblewani wodą z armatki wodnej. Po rozbiciu bramy na teren kopalni wkroczyły duże siły ZOMO, milicjanci zaczęli obrzucać protestujących gazem łzawiącym i petardami. Górnicy bronili się odrzucając petardy i rzucając w milicję kamieniami. Po kilku chwilach od rozpoczęcia ataku, gdy teren był zadymiony, do kopalni wkroczył Pluton Specjalny ZOMO (milicjantów z tego oddziału, łatwo można było rozpoznać, m.in. po żółtych kaskach i obcisłych, czarnych mundurach), dwukrotnie ustawiał się on przed strajkującymi i wycofywał, strzały oddano za trzecim razem. Zomowcy wyposażeni byli w broń automatyczną, strzały oddawali z pozycji półklęczącej[3]. Rannych zostało 4 górników, reszta zaczęła się wycofywać (ranni przeniesieni zostali do punktu sanitarnego). Przepychanki kontynuowano w głębi terenu, przed cechownią. Siły pacyfikacyjne zostały wzmocnione dodatkowymi funkcjonariuszami, armatkami wodnymi i czołgiem, który torował im drogę aż do miejsca, w którym ustawiona została kolejna barykada. Gdy część robotników rozpoczęła ucieczkę z tego miejsca przez oszklone przejście między budynkami łaźni, pluton specjalny kolejny raz otworzył do nich ogień. Po tym wydarzeniu walki praktycznie zostały zakończone, obawiano się rozwoju działań, gdyż do kopalni mieli niedługo przyjść pracownicy z następnej zmiany. Rokowania, przy pośrednictwie dyrekcji, przyniosły zapewnienie, że górnicy będą mogli bezpiecznie opuścić zakład. Dostali na to 10 minut. O godzinie 13.00 robotnicy opuścili teren, przechodząc przez szpalery ZOMO. Ogólnie w pacyfikacji udział brały: po 3 kompanie ZOMO i ROMO, 4 kompanie ORMO, 2 kompanie Komendy Wojewódzkiej MO, 30 czołgów, 4 armatki wodne, 15 wozów opancerzonych, oraz 15 członków plutonu specjalnego ZOMO[4].
[1] M. Szcześniak, op. cit., s. 12.

[2] Lutnie są to duże, metalowe rury, używane do tłoczenia powietrza pod ziemię.

[3] Pozycja półklęcząca podczas strzelania była charakterystyczna dla oddziałów specjalnych. Właśnie na podstawie pozycji, po całej akcji rozpoznano, jakie jednostki brały w niej udział. Uważa się również, iż milicjanci z plutonu specjalnego strzelali do górników jeszcze przed wkroczeniem na teren kopalni - z okna budynku wartowni.

[4] M. Szcześniak, op. cit., s. 12-14; A. Paczkowski , op. cit., s. 71-100.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki